неделя, 8 декември 2013 г.

Say it! - Oh, my triangle!

Триъгълник. Най-обсебващата за мен форма, вплела в себе си красотата и простотата. Форма, която бихме намерили навсякъде, дори в един кръг. Триъгълник. Имаш чувството, че е нещо свещено, свято, първоначално...Красота! Чисто и просто - к р а с о т а! Ах!

Днешният пост е посветен на любовта ми към триъгълници. Надявам се поне с част от вас да споделям една и съща любов хи-хи-хи

П.П. Имам теория, че т р и ъ г ъ л н и к а стои в основата на всички неща около нас. Споделяте ли това твърдение с мен? Искате ли да ми помогнете да я докажа?! Хммм *усмивка*

Готови ли сте за малко снимков материал?...Поемете си дълбоко въздух...Потопете се!Снимки, открити из дебрите на интернет. За повече информация - чичко Google *усмивка*

- Ви -

Няма коментари:

Публикуване на коментар